ประกาศคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗

ประกาศคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 11,197 view

คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชนฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกข้างต้นมารายงานตัวที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของเยาวชน_UNGA77.pdf