ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อใช้เป็นสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อใช้เป็นสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 785 view

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA06_028343.pdf