ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัส ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัส ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 794 view

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA06_028342.pdf