ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2564

121 view

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ

ปก_ผู้ชนะเสนอราคา_กรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลางและแอฟริกา.pdf