ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นและผนังบริเวณระเบียงชั้น ๓ โซน A ฝั่งสำนักงานเลขานุการกรมพิธีการทูต ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นและผนังบริเวณระเบียงชั้น ๓ โซน A ฝั่งสำนักงานเลขานุการกรมพิธีการทูต ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2566

| 783 view

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA06_027368.pdf