ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 980 view

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA06_027741.pdf