ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการบอกรับ/ต่ออายุหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายวัน ฉบับพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการบอกรับ/ต่ออายุหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายวัน ฉบับพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 2564

108 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับบอกรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์.pdf