ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซิ้อน้ำมันดีเซลเพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซิ้อน้ำมันดีเซลเพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 972 view

เอกสารประกอบ

FXB4220036CA06_028084.pdf