ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรอง

19 ต.ค. 2563

585 view

เอกสารประกอบ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ_6.pdf
ใบสมัคร20-10-63.pdf