ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างจัดทำชุดวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับแพลตฟอร์มของ Thailand Now

ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างจัดทำชุดวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับแพลตฟอร์มของ Thailand Now

28 เม.ย. 2564

35 view

เอกสารประกอบ

img-210428144826.pdf