ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 14,024 view

เอกสารประกอบ

20210209_ประกาศรายชื่อกฎหมาย.pdf