ประกาศสำนักบริหารการคลัง ที่ 5/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารการคลัง ที่ 5/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

23 ส.ค. 2564

1,250 view

เอกสารประกอบ

ประกาศสำนักบริหารการคลัง_5-2564_1.pdf