ประกาศสำนักบริหารการคลัง เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักบริหารการคลัง เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 1,098 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_1.pdf