พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

13 ต.ค. 2564

334 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ในฮ่องกง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

กงสุลใหญ่ฯ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามข้าราชการและพสกนิกรไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ