มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,217 view

เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf