รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 15,235 view

เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี_รอบ_6_เดือน_(ต.ค._2563_–_มี.ค._2564).pdf