รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2566

| 4,431 view

เอกสารประกอบ

รายงานงบการเงิน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_กระทรวงการต่างประเทศ.pdf