รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2566

| 10,092 view

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานปี_65_สป..pdf