รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 1,034 view

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์_1.pdf