"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,948 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 5 ข่าวลวง...การตรวจสอบข้อเท็จจริง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน การตรวจสอบข้อเท็จจริง