"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 6 ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 6 ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,368 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 6 ข่าวลวง...ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน ทำอย่างไรไม่ให้ข่าวลวงถูกเผยแพร่