"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 3 ผลกระทบของข่าวลวง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 3 ผลกระทบของข่าวลวง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20,082 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 3 ข่าวลวง...ผลกระทบของข่าวลวง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน ผลกระทบของข่าวลวง