"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 1 ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 1 ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,591 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 1 ข่าวลวง...ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน ภัยเงียบที่ห้ามละเลย