"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 4 รับมือกับข่าวลวง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 4 รับมือกับข่าวลวง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17,771 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 4 ข่าวลวง...รับมือกับข่าวลวง

วิดีโอประกอบ

2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
"รู้ทันข่าวลวง" ตอน รับมือกับข่าวลวง