"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 2 หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 2 หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,795 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 2 ข่าวลวง...หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง