"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 7 เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 7 เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,819 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 7 ข่าวลวง...เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว