ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,984 view

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจดูเอกสารที่เผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (URL : http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/735/ ) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของกรมทุกกรมตามเอกสารที่แนบ

เอกสารประกอบ

URL-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน_1.pdf