สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ณ แขวงสะหวันนะเขต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ สปป.ลาว ครบรอบ ๒๖ ปี

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ณ แขวงสะหวันนะเขต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ สปป.ลาว ครบรอบ ๒๖ ปี

7 ต.ค. 2563

34 view

                เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ สปป.ลาว ครบรอบ ๒๖ ปี (๗ ตุลาคม  ๒๕๓๗ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยมีนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของแขวง ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมด้วยจำนวนมาก

                รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศให้วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ เป็นวันครูแห่งชาติครั้งแรก เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูคำ ซึ่งเป็นครูคนแรกที่มีสัญชาติลาว โดยวันดังกล่าวกำหนดขึ้นตามวันเข้ารับราชการครั้งแรกของครูคำ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๕๐ ดังนั้น วันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันครูแห่งชาติ สปป.ลาว

* * * * * * *

                                                                                      สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                                                                ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ