สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

3 พ.ค. 2564

109 view

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องเอนกประสงค์ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วม

เวลา ๑๑.๓๐ น. กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้า        พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมพิธีและชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลในเขตกงสุล กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ