สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

14 ต.ค. 2564

302 view

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนหน่วยงานทีประเทศไทย และผู้แทนชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วม

เวลา 11.05 น. กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ก่อนที่จะนำผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ด้วยยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ได้ทรงงานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ โดยดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามความเหมาะสม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ