สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส่งคนไทยกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส่งคนไทยกลับบ้าน

16 ก.ย. 2563

67 view

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับชาวไทยที่ยังตกค้างในเซี่ยงไฮ้และพื้นที่อื่นในจีนให้เดินทางกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 โดยนายระพีพงศ์ บรรจงศิลป รองกงสุลใหญ่ฯ  รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวไทยจำนวน 17 ราย ให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบินที่ 9C8579 เดินทางออกจากท่าอากาศยานผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ เวลา 13.45 น. และถึงประเทศไทยเวลา 17.10 น.

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมอาหารพร้อมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ขนมขบเคี้ยว ทิชชู่แอลกอฮอล์ และถุงมืออนามัยเพื่อมอบให้ชาวไทยทุกคน โดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยแต่ละราย พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการ check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารชาวไทยทุกคนจะสามารถเดินทางกลับได้อย่างราบรื่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ