สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

302 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้แทนนครโฮจิมินห์ พร้อมคู่สมรส วางพวงมาลาในนามทีมประเทศไทย ภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโถง บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ