สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

6 มิ.ย. 2564

348 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ดังนี้
 
1. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 17.30 – 18.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วย น.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสินค้าบริโภคต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทย จำนวน 20 คน ที่อาคารที่พักแรงงานบริษัท Arabtec, Jabel Ali ดูไบ โดยมีบริษัท Modhvadia General Trading (L.L.C.) และบริษัท Ever Spring Industry จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในดูไบร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อมอบให้แก่แรงงานไทยดังกล่าวด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
2. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ วัดพุทธ Lankaramaya เมืองดูไบ โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วย น.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ที่ประจำอยู่ ณ วัดพุทธฯ ดังกล่าว โดยพระสงฆ์ได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี และได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ