สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดซื้อพันธุ์ข้าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงสะหวันนะเขต

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดซื้อพันธุ์ข้าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงสะหวันนะเขต

18 พ.ย. 2563

982 view
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงินสำหรับการจัดซื้อพันธุ์ข้าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงสะหวันนะเขต มูลค่า 99 ล้านกีบ หรือ 300,000 บาท ณ ห้องว่าการปกครองแขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต และผู้บริหารระดับสูงของแขวงฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
.
รัฐบาลไทยมีความห่วงกังวลต่อเหตุอุทกภัยแขวงสะหวันนะเขต ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ระบบชลประทาน ผลผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ และมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงมอบหมายให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความประสงค์ของแขวงสะหวันนะเขต มูลค่า 300,000 บาท อีกทั้งยังได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ณ เวียงจันทน์ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
.
ในวาระของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแห่งราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงสะหวันนะเขตในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความรักและความปรารถนาดีของไทยในฐานะที่เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมุ่งหวังให้แขวงสะหวันนะเขตผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ