สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ต.ค. 2563

102 view

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ อุปทูต เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี

ในวันเดียวกัน วัดไทยลุมพินีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดไทยลุมพินีเป็นประธานในพิธี และมีพระสงฆ์นานาชาติในเขตลุมพินี สวดพระพุทธมนต์ด้วยภาษาของแต่ละชาติ รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีได้แจกอาหารแห้งแก่คนงานวัดไทยลุมพินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี จัดมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับโรงพยาบาลเรือนจำกลาง (Central Jail Hospital) ของเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ชุด PPE ดังกล่าว เป็นการร่วมกันบริจาคของชาวไทยและได้ส่งให้วัดไทยลุมพินี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ