สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2564

13 ต.ค. 2564

307 view
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมีนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เป็นประธานในพิธี และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงเวียนนาเข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำน้อมรำลึกและนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา 70 ปีแห่งรัชสมัย และเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ