ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2565

| 8,175 view

**ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  new3  

- ประกาศรายชื่อ และกำหนดวันรายงานตัว > คลิกที่นี่!

-------------------------------------------------------------------------

**ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

- ประกาศรายละเอียด กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 แบบฟอร์มข้อมูลประวัติ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ตัวอย่างการถ่ายภาพผลตรวจ ATK > คลิกที่นี่!

-------------------------------------------------------------------------

**ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสิน และเรียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ประกาศรายละเอียด กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้สมัครสอบ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 แผนผังที่ตั้งสถานที่สอบ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 แผนผังที่นั่งสอบ > คลิกที่นี่!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ตัวอย่างการถ่ายภาพผลตรวจ ATK > คลิกที่นี่!

-------------------------------------------------------------------------

**ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จำนวน 40 อัตรา **วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี*
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565

- รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิกที่นี่!
- เว็บไซต์การสมัคร >> *ปิดรับสมัคร*

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครสอบธุรการ_กระทรวงการต่างประเทศ.pdf
1._ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ_จพง._ธุรการปฏิบัติงาน_65.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_1_รายชื่อผู้สมัครสอบ.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_2_แผนผังที่ตั้งสถานที่สอบ.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_3_แผนผังที่นั่งสอบ.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_4_ตัวอย่าง_ATK.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_3_ตัวอย่างการถ่ายภาพผลตรวจ_ATK.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ธุรการ_65.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_2_แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ_1.doc
ประกาศขึ้นบัญชีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัจิงาน_กระทรวงการต่างประเทศ_2565.pdf