ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 139,990 view

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  new3  

-ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ > คลิก!
  **เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบ โปรดศึกษารายละเอียดและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ถี่ถ้วน

-เอกสารแนบ 1 แผนผังที่นั่งสอบ > คลิก!
-เอกสารแนบ 2 แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่สอบ > คลิก!

--------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565   

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ > คลิก!

- รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี > คลิก!

- รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาโท > คลิก!

*ข้อแนะนำในการค้นหารายชื่อ ให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน แล้วจึงเปิดไฟล์ดังกล่าว และกดปุ่ม Ctrl+F พิมพ์รายชื่อที่ต้องการค้นหา*

--------------------------------------------------

**การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565**

จำนวน 50 อัตรา *วุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา*

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565

- รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิกที่นี่!
- เว็บไซต์การสมัคร >> ปิดรับสมัคร

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครสอบนักการทูต_2565.pdf
1._ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักการทูต_2565.pdf
2._รายชื่อผู้สมัครสอบ_ระดับปริญญาตรี.pdf
3._รายชื่อผู้สมัครสอบ_ระดับปริญญาโท.pdf
ประกาศวัน_เวลา_สถานที่สอบ_ภาค._ก._นักการทูต.pdf
เอกสารแนบท้าย_1.pdf
เอกสารแนบท้าย_2.pdf