ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 6,718 view

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการnew3

- รายละเอียดประกาศ > คลิก!

----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวันประกาศผลสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

- รายละเอียดประกาศ > คลิก!

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1-2 > คลิก!

- แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ > คลิก!

----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

- รายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ > คลิก!

----------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

- รายละเอียดประกาศรับสมัคร > คลิก!

- ระบบรับสมัครออนไลน์ > ปิดรับสมัคร 

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวง-รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_1-2.pdf
เอกสารแนบท้ายประกาศ_2_แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ_3.doc
ประกาศขึ้นบัญชีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ_2.pdf