หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

19 มิ.ย. 2562

438 view

เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ_2564.pdf