ออท. ณ กรุงไนโรบี เยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคนยา ย้ำไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข  

ออท. ณ กรุงไนโรบี เยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคนยา ย้ำไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข  

22 ก.ค. 2564

227 view

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Susan Mochache  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคนยา ซึ่งเคยเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2562 ตามคำเชิญของกระทรวงสาธารณสุขไทย

          น.ส.ศศิริทธิ์ฯ ย้ำความพร้อมของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับเคนยา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายแห่งชาติของเคนยา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อปี 2562 โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ฝ่ายไทยได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของเคนยา และพร้อมจัดการฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาที่เคนยาต้องการ

          ทั้งนี้ น.ส.ศศิริทธิ์ฯ แจ้งด้วยว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เคยเยือนเคนยาในปี 2562 พร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือกับเคนยา โดยเฉพาะการวิจัยเรื่องเวชศาสตร์เขตร้อน และสุขอนามัยในโรงเรียน

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคนยาแสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยในเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ