26 กรกฎาคม 2566 : เกาหลีใต้ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง

26 กรกฎาคม 2566 : เกาหลีใต้ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ค. 2566

| 2,506 view

เอกสารประกอบ

24กค66.เกาหลีใต้ห้ามนำเข้ากัญชา_กัญชง.pdf