เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปกราบนมัสการ และถวายภัตตาหารแด่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปกราบนมัสการ และถวายภัตตาหารแด่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี

3 พ.ค. 2564

94 view

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปกราบนมัสการ และถวายภัตตาหารแด่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี

ในโอกาสนี้ ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิมลศาสนวิเทศได้เมตตาสนทนาธรรมกับเอกอัครราชทูตฯ โดยให้หลักธรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งสำหรับชุมชนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ รวมทั้ง ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเผยแพร่วิดีโอคลิปการสนทนาธรรมดังกล่าวนี้ในโอกาสแรกต่อไปค่ะ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ