เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พบหารือกับคลัสเตอร์พลังงานแห่งรัฐนวยโวเลออง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พบหารือกับคลัสเตอร์พลังงานแห่งรัฐนวยโวเลออง

22 ก.ค. 2564

217 view
 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้เข้าพบหารือกับนาย Cesar H. Cadena Cadena ประธานคลัสเตอร์พลังงานแห่งรัฐนวยโวเลออง (Energy Cluster of Nuevo Leon) ในระหว่างการเยือนเมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนวยโวเลออง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้า การลงทุนไทย (Economic Roadshow)
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของคลัสเตอร์พลังงาน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย รวมทั้งภาพรวมนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเม็กซิโก โอกาสและความท้าทายสำหรับการลงทุนในสาขาดังกล่าว รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ