เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พบหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและแรงงานของรัฐนวยโวเลออง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พบหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและแรงงานของรัฐนวยโวเลออง

22 ก.ค. 2564

215 view
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้เข้าพบหารือกับนาย Roberto Russildi Montellano รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและแรงงานของรัฐนวยโวเลออง ณ อาคารที่ทำการของรัฐบาลแห่งรัฐนวยโวเลออง โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน (Invest Monterrey) และผู้แทนจากสภานักธุรกิจเม็กซิกันสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและเทคโนโลยี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโก (COMCE NORESTE) เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของรัฐนวยโวเลออง ซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของเม็กซิโก เป็นฐานการผลิตและการลงทุนต่างประเทศที่สำคัญในหลายสาขา โดยเฉพาะยานยนต์ เนื่องจากมีที่ตั้งติดกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งที่สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ โดยนาย Roberto Russildi ได้เชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในรัฐนวยโวเลออง ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ภาคเอกชนไทยภายใต้สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในรัฐนวยโวเลออง โดยขอรับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดให้มีการประชุมทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐนวยโวเลอองเพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันต่อไป
 
ภายหลังจากการหารือดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Andres Franco ที่ปรึกษาของ COMCE และผู้บริหารระดับสูงของ COMCE เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและลู่ทางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐนวยโวเลออง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ