เอกอัครราชทูต ณ คูเวตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าแก่คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต

เอกอัครราชทูต ณ คูเวตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าแก่คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต

11 ม.ค. 2564

136 view

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าแก่เอกอัครราชทูต/อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำคูเวต (คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต – ASEAN Committee in Kuwait (ACK)) ณ ห้องอาหาร Garden Café โรงแรม Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคูเวต พัฒนาการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในคูเวต สถานการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในคูเวตและภูมิภาค การประชุม GCC Summit และแผนการดำเนินกิจกรรมของ ACK ในปี 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาเซียนในคูเวต (ACK) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในคูเวต รวม 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไน/คูเวตจะทำหน้าที่ประธาน ACK ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ