แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2566

| 14,412 view

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณสป._2566.pdf