แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 2562

5,095 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2562.pdf