โครงการตรวจวัดสายตาและให้ความรู้เกี่ยวกับสายตาฟรีแก่ประชาชนลาวกว่า ๑,๘๐๐ คน ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว

โครงการตรวจวัดสายตาและให้ความรู้เกี่ยวกับสายตาฟรีแก่ประชาชนลาวกว่า ๑,๘๐๐ คน ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว

31 มี.ค. 2564

423 view

          ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับบริษัท เอสซีลอร์ลาว จำกัด ร้านแว่นตา AEC Eyewear และบริษัท การยาเวียงนคร ขาเข้า-ขาออก จำกัดผู้เดียว จัดโครงการตรวจวัดสายตาและให้ความรู้เกี่ยวกับสายตาฟรี เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ที่บ้านเซบังนวน บ้านคำสะหว่าง และบ้านดอนใหญ่ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นายกิตติพงษ์ ธงตะทบ ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท เอสซิลอร์ลาว จำกัด ท่านสมพาน สีทองคำ รองเจ้าเมืองสองคอน ท่านพงคำฮัก บุดทะวง หัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงสะหวันนะเขต นางสาวปานชีวา บุญจันทร์ เจ้าของร้านแว่นตา AEC Eyewear นายเสฐียรพันธุ์ ภูรัต ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท การยาเวียงนคร ขาเข้า-ขาออก จำกัดผู้เดียว รวมทั้งผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสองคอน เข้าร่วมพิธีเปิด

          กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการตรวจวัดและให้ความรู้เกี่ยวกับสายตา รวมทั้งมอบแว่นตาฟรีให้แก่ประชาชนกว่า ๑,๘๐๐ คนที่มีปัญหาด้านสายตา นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องยังได้สนับสนุนเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำตาเทียม และอาหารแห้งสำหรับประชาชนที่เดินทางมารับบริการ รวมทั้งการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนที่พานักเรียนมารับบริการ ได้แก่ โรงเรียนประถมสมบูรณ์และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านเซบังนวน และโบสถ์บ้านคำสะหว่างเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

          โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนลาว รวมทั้งเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและลาวแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นต่อไป

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ