โครงการประกวดภาพถ่ายไทยกับ UN

โครงการประกวดภาพถ่ายไทยกับ UN

22 พ.ค. 2557

3,150 view

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ" เพื่อฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การเป็นสมาชิกสประชาชาติของไทยในปี ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร.doc
ประกาศการประกวด.pdf
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล.pdf